راهنمای سایز تیشرت سفید

منظور از عرض فاصله سرشانه می باشد.
احتمال خطا تا دو سانتی متر وجود دارد.
سایز عرض سرشانه ارتفاع
صفر 23 36
یک 27 40
دو 30 42
سه 34 49
اسمال مردانه 37 60
مدیوم مردانه 39 65
لارج مردانه 44 68
ایکس لارج مردانه 46 73
دوایکس لارج مردانه 50 77
اسمال زنانه 35 57
مدیوم زنانه 38 60
لارج زنانه 40 65
ایکس لارج زنانه 41 68

جدول سایز تیشرت مشکی و رنگی

منظور از عرض فاصله زیر بغل می باشد.
احتمال خطا تا دو سانتی متر وجود دارد.
سایز عرض ارتفاع
مدیوم 50 70
لارج 53 71
ایکس لارج 56 72
* اندازه گیری ها در راهنمای براساس اندازه گیری هایی است که مستقیما از تیشرت گرفته شده اند. اگر اندازه گیری شما بین دو اندازه باشد، توصیه می کنیم اندازه بزرگتری را انتخاب کنید.